ขอบริจาคปัจจัยซื้อเครื่องปริ้นเตอร์+ถ่ายเอกสาร ราคา5,550บาทเพื่อทำสื่อการเรียนการสอน เพราะตัวที่ใช้อยู่พังสะแล้วทำสื่อไม่ทันเสร็จ

 Pantarak  

ขอบริจาคปัจจัยสำหรับซื้อเครื่อง Printer all in one ครับราคา5,550บาท
เพื่อใช้ทำสื่อการเรียนการสอน ภาษาอังกฤษ,ภาษาไทยและงานเอกสารของวัด
จากที่เครื่องเดิมพังเสียแล้วยังทำสื่อการเรียนได้ไม่เท่าไร ซึ่งต้องรีบทำให้ทันสอน จากการที่โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี ต.ฮางโฮง อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 ขาดครูสอนภาษาอังกฤษ เพราะคนเดิมเกษียรอายุราชการ แล้ว
อาตมาคุยกับ ผอ.แล้วว่ารับอาสาสอนอังกฤษให้เด็กทั้งหมดเอง. โดยไม่คิดค่าตอบแทนเพราะถือเป็นการช่วยเด็กตจว.ได้เรียนเท่าทันเด็กในเมืองซึ่งอาตมาเรียนจบเอกภาษาอังกฤษ คบ. มา และบวชจำพรรษาในวัดใกล้โรงเรียนสามารถเดินทางมาสอนได้สะดวกครับ น่าจะช่วยทางโรงเรียนในเรื่องการสอนได้ได้ครับ แต่อุปสรรคจากการสอนคือ ขาดเครื่องอำนวยความสะดวก. ปริ้นเตอร์พังสะแล้ว นั่งทำสื่อได้ไม่ถึงครึ่งเลย ซึ่งต้องรีบทำให้เสดก่อนบทเรียนที่จะสอน และขอบริจาคปัจจัยซื้อเครื่องปริ้นที่สามารถถ่ายเอกสารได้ครับ
ท่านสามารถโอนเงินผ่านบัญชีกสิกรไทย
ครูบาพันธรักษ์ ฐิตธัมโม (ประมุทา)
เลขที่บัญชี 056-3-971207
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 064-415-5460
ด้วยกุศลจิตในการบริจาคทำบุญในครั้งนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราถนาสิ่งใดก็จงสัมฤิทธิ์ผลดังใจปราถนาทุกประการเทอญ


3,707


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย