งานปริวาสกรรม วัดสบู สวรรคโลก สุโขทัย 20-29 เม.ษา 54

 amnat_p    26 เม.ย. 2554

บรรยากาศกิจกรรมงานบุญปริวาสกรรม
บรรยากาศกิจกรรมงานบุญปริวาสกรรม


บรรยากาศกิจกรรมงานบุญปริวาสกรรม


บรรยากาศกิจกรรมงานบุญปริวาสกรรม


งานบุญปริวาสกรรม มีถึง 29 เมษายน นะครับ ยังสามารถมาร่วมบุญได้นะครับ
ติดต่อสอบถามที่ พระครูไพจิตวรคุปต์ เจ้าอาวาสวัดใหม่ศรีสมบูรณ์ (วัดสบู)
โทร.๐๕๕-๖๘๕ ๓๐๙, มือถือ.๐๘๗-๑๙๘ ๔๙ ๖๙.
Mail- shisombun@hotmail.com


  3,322 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย