ยุวพุทธฯ บางแค ขอเชิญร่วมฟังธรรมจิตใส ใจสบาย เรื่อง "พลังรัก" โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท อา.๒๘ ส.ค.๑๓- ๑๖.๐๐ น.

 kaveebsc  

ยุวพุทธฯ บางแค ขอเชิญร่วมฟังธรรมบรรยายพิเศษ

โครงการ จิตใส ใจสบาย เรื่อง "พลังรัก" โดย พระครูปลัดวีระนนท์ วีรนนฺโท

ในวันอาทิตย์ ๒๘ สิงหาคม เวลา ๑๓.๐๐ น. - ๑๖.๐๐ น.

ณ อาคารธรรมนิเวศ ยุวพุทธฯ ศูนย์ ๑ (ซอยเพชรเกษม ๕๔)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ๐๒ ๔๕๕ ๒๕๒๕

**หมายเหตุ: ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใด พร้อมแจกสื่อธรรมะ และเครื่องดื่ม ของว่าง

โปรดเดินทางมาโดยรถสาธารณะ เนื่องจากที่จอดรถมีจำกัด*


• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• คติธรรมของหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ ๒

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย