งานหลักรู้ทัน
 muisun   1 มี.ค. 2559

หน้าที่ของสายสืบสั่งสอนนิสัยศาสตร์ ทำหน้าที่รับปราบความริษยาที่ว่าร้าย คิดร้าย และทำร้าย สมกับที่พระพุทธเจ้าพระค์ทรงตรัสว่า ความริษยาว่าร้าย คิดร้าย ทำร้าย ทำลายตัวเองและโลกให้ฉิบหาย

จากสายสั่งสอนนิสัยศาสตร์




 3,585 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES




จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย