กระผมไหว้พระถูกต้องหรือไม่ครับ

     

กระผมไม่มีเวลาไปวัดกับเขาด้วยเพราะในสภาพเศรษกิจปัจจุบันต้องดิ้นรนทำมาหากิน ดังนั้นที่บ้านของกระผมจึงจัดให้มีห้องพระไว้เพื่อจะได้ปฏิบัติธรรมเหมือนคนอื่นบ้าง ทุกวันพระกระผมจะนำธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่มและดอกไม้นำไปประเคนพระพุทธรูปที่จัดไว้ แล้วจุดเทียน 2 เล่ม จุดธูป 3 ดอก จากนั้นจึงประนมมือกล่าวว่าอรหังสัมมามัมพุทโธ.....................จนจบแล้วกราบลง1ครั้ง สวากขาโต................จนจบแล้วกราบลงอีก1ครั้ง สุปฎิปันโนภควโต...........................จนจบแล้วกราบลง1ครั้ง เป็นอันว่าเสร็จพิธีของกระผม(สำหรับวันพระ)
ส่วนไม่ใช่วันพระกระผมไม่ได้จุดธูปเทียนแต่อย่างใดเพราะรีบหรือไม่มีเวลาเป็นบางครั้ง เพีนงแต่พนมมือแล้วกล่าวว่าอรหังสัมมา.......................จนจบแล้วกราบลง1ครั้ง สวากขาโต............................จนจบแล้วกราบลง1ครั้ง สุปฎิปันโน...................................จนจบแล้วกราบลง1ครั้ง ถือว่าเป็นเสร็จพิธี(อันหลังนี้ต่างกันตรงที่ไม่ได้จุดธูปเทียนเท่านั้น)
การปฎิบัติของกระผมดังกล่าวมานั้นที่กระผมถือว่าเป็นการปฎิบัติเบื้องต้นอย่างง่ายๆ(ผมคิดเอาเอง)ถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้องขอได้โปรดแนะนำเอาแบบง่ายๆให้ด้วย ถึงแม้จะไม่ได้เข้าวัดกับเขา อย่างน้อยได้ทำที่บ้านก็ยังดี ขอเมตตาจากท่านผู้รู้ได้เมตตาช่วยนะนำอย่างง่ายๆและแบบเข้าใจง่ายๆให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูง

การปฎิบัติของกระผมดังกล่าวมานั้นที่กระผมถือว่าเป็นการปฎิบัติเบื้องต้นอย่างง่ายๆ(ผมคิดเอาเอง)ถูกต้องหรือไม่

ถูกต้องแล้วล่ะครับ ... ที่คุณยังให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของศาสนา....การไหว้พระสวดมนต์ก็ถือเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเช่นกัน....ถ้าคุณอยากได้คำแนะนำ ผมก็จะให้ตามต้องการดังนี้นะครับ

........ในกรณีวันพระคุณมีสิ่งพิเศษกว่าวันธรรมดาคือ มีดอกไม้ธูปเทียน ..... กิจกรรมหรือบทสวดก็ควรที่จะให้พิเศษกว่าปกติเช่นกัน ขอแนะนำให้สวดว่า .... อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถาเทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ ...
(กราบ ๑ ครั้ง + ภาวนาในใจว่า พุทโธ เม นาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา)
..... สวดต่อว่า ... สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม สันทิฏฐิโก อะกาลิโก เอหิปัสสิโก โอปะนะยิโก ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหีติ ....
...(กราบ ๑ ครั้ง + ภาวนาในใจว่า ธัมโม เม นาโถ พระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา)
..... สวดต่อว่า ... สุปฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
ยะทิทัง จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐะปุริสะปุคคะลา เอสะ ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ อาหุเนยโย ปาหุเนยโย ทักขิเณยโย อัญชะลีกะระณีโย อะนุตตะรัง ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ ....
...(กราบ ๑ ครั้ง + ภาวนาในใจว่า สังโฆ เม นาโถ พระสังฆเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา)
..... เสร็จจากนั้น...ลองนั่งทำจิตสงบนิ่งสัก ๓ - ๕ นาที เอาแค่นี้ให้ได้ก่อนนะครับ(กิจกรรมทั้งหมดนี้กินเวลาไม่น่าจะเกิน ๒๐ นาที ค่อยๆทำไปนะครับ)

***********************************************

สำหรับวันที่ไม่ใช่วันพระ ก็ปฏิบัติไปตามเดิมนั่นแหละครับ...

ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะครับ. 4,111 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย