ทำบุญทางออนไลน์ได้บุญจริงไหม?


<
ทำบุญทางออนไลน์ได้บุญจริงไหม?

เดี๋ยวนี้เป็นยุคออนไลน์ อินเตอร์เน็ตมีทั่วตรอกซอกซอย และบางเว็บไซต์มีการสร้างการทำบุญทางอินเตอร์เน็ต เช่น ทำบุญจุดธูปเทียนบูชา กรวดน้ำ ปล่อยปลา เราจะได้บุญไหม?

ขอตอบเลยว่า ได้บุญน้อยมาก เนื่องจากจิตเราสัมผัสและเข้าถึงได้น้อย ยกตัวอย่างเช่น เราสุมไฟขึ้นมา ๑ กอง เล็กๆ ความร้อนแผ่ออกมาได้เพียงไม่กี่เมตรแล้วความร้อนนั้นก็อ่อนลง ห่างไกลแทบไม่รู้สึก เพราะว่า เราจับต้องไม่ได้แม้ว่าเราจะใช้เมาท์ในการจับ แต่ก็เป็นสื่ออีกต่อหนึ่งไม่ใช่มือเราจับจริงๆ ยกตัวอย่างอีกเช่น รูปภาพถ้วยกาแฟ เราเห็นในรูปภาพเราเกิดความรู้สึกอย่างไร และถ้าเราได้จับได้สัมผัสถ้วยกาแฟจริงๆ เราจะรู้สึกได้มากกว่าที่อยู่ในรูปภาพ เหมือนกันกับการทำบุญกรวดน้ำในอินเตอร์เน็ต เพียงแค่ทำให้เรารู้สึกดี แต่ถ้าเปรียบเทียบแล้ว ก็คล้ายๆ เหมือนกับว่า เราคิดกรวดน้ำ ปล่อยปลาก็ได้ก็เหมือนกับการทำในอินเตอร์เน็ต ถ้าเราคิดได้เราก็คิดแล้วทำในความคิดเลยดีกว่าจะมาทำในเครื่องอินเตอร์เน็ต ทำก็ได้แต่ได้น้อย

---------------------------

ขอความเคารพ หากผู้รู้มีสิ่งชี้แนะ น้อมรับฟังเสมอ และขอความกรุณาแย้ง ชี้แจง ชี้แนะ แม้แต่ต้องการให้เพิ่มเติมสิ่งใด ก็ขอได้บอกมา

อ.พรหมสิทธิ์ ทิพย์ธาดาวงศ์   
 6,531 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย