มีปัญหาให้ทายครับ

 ธมฺมพิชิตฺ    

คติทางพระพุทธศาสนา กล่าวถึงยักษ์ตนนี้ลักษณะเป็นปริศนาธรรมว่า "มียักษ์อยู่ตนหนึ่ง มีตาอยู่ 2 ข้าง ข้างหนึ่งสว่าง อีกข้างหนึ่งริบหรี่ มีปากอยู่ 12 ปาก มีฟันไม่มาก แต่ละปากมี 30 ซี่ กินสัตว์ทั่วทั่งปฐพี ยักษ์ตนนี้คือใคร?"
ใครตอบถูกขอให้นำไปใช้ครับ   
สาธุ


• "มนุษย์ธรรมที่ ๔" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• อานิสงส์ของพุทธบูชา

• สรุปเรื่องธรรมทาน

• หลักในการแสดงธรรม ๔ วิธี

• หาที่ตาย (อุปสาฬหกชาดก)

• พุทธทาส ภิกขุ - ทำวัตรสวดมนต์เช้า แปลไทย

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย