คุณแม่จันดี โลหิตดี น้องสาวหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ละสังขารแล้วด้วยอาการสงบ

 Mettatham    15 ส.ค. 2556

คุณแม่จันดี โลหิตดี น้องสาวหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ละสังขารแล้วด้วยอาการสงบ

ขอแจ้งประกาศวัดป่าบ้านตาดให้ทราบโดยทั่วกัน

ด้วยมหาอุบาสิกาคุณแม่จันดี โลหิตดี น้องสาวองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ได้ละสังขารแล้วด้วยอาการสงบ ภายในกุฏิคุณแม่จันดี วัดป่าบ้านตาด เมื่อเวลา ๐๑.๐๓ น. ของวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2556 สิริรวมอายุ ๘๒ ปี ๑๑ เดือน

จึงขอเชิญร่วมพิธีรดน้ำศพระหว่างเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ของวันนี้ ณ บริเวณภายในวัดป่าบ้านตาด โดยได้อาราธนานิมนต์หลวงปู่ลี กุสลธโร เป็นองค์ประธาน จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

แหล่งอ้างอิงข้อมูลและรูปภาพ https://www.facebook.com/siangdhamfoundation?fref=ts
แหล่งอ้างอิงข้อมูลและรูปภาพ https://www.facebook.com/siangdhamfoundation?fref=ts


 4,112 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย