เชิญชวนท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล

 เหรียญชัย    

เนื่องจากเจ้าอาวาส วัดม่วงวิลาลัย บ้านหนองใส ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร (องค์เดิม)ได้มรณภาพไปเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่ผ่านมา ท่านได้ทำการก่อสร้างศาลาการเปรียญ ค้างเอาไว้ ปัจจุบันไม่มีผู้สานต่อ จึงขอเชิญชวนท่านที่มีจิตอันเป็นกุศล ที่ต้องการทำบุญ ช่วยจัดหาทุนเพื่อดำเนินการต่อด้วยเถิด เพราะปัจจุบันนี้ศาลาการเปรียญหลังเดิมก็ชำรุดทรุดโทรมลงมาก แต่ต้องรองรับการใช้งานอย่างหนัก เนื่องจาก ทุกวันพระในฤดูเข้าพรรษาของปีนี้ คณะครูนักเรียนโรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา ในระดับมัธยมฯต้น ประมาณ เกือบ 200 คน เข้าร่วมปฏิบัติธรรมที่วัดแห่งนี้ด้วย และใช้ศาลาหลังเก่าเป็นที่ปฎิบัตธรรม
ขอเชิญท่านที่ใจบุญติดต่อมาที่ พระปลัดทวีศักดิ์ วรธมฺโม เจ้าอาวาส โทร 0870412776 หรือ
ติดต่อมาที่ นายเหรียญชัย จันทร์ศรีโคตร โทร 0847932506
ที่อยู่ 39 ม.5 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.สกลนคร
และ ร.ร.บ้านสีสุกห้วยโมง ต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว จ.สกลนคร (47190)

รูปครับวันหลังจะถ่ายรูปนักเรียนปฎิบัติธรรมมาให้ชมกันครับ


 4,172 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย