ขอความช่วยเหลือเรื่องวิชาพระพุทธศาสนาฮะ

     

พอดีต้องเขียนรายงานวิชาพระพุทธศาสนา กําหนดหัวข้อดังต่อไำปนี้

1. การเข้าค่ายธรรมะ
2. การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา
3. การเเสดงตนเป็นพุทธมามกะ
4. การบําเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว ชุมชน ประเทศชาติเเละโลก
5. การปฏิบัติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ ทางกาย วาจา เเละใจ

อยากได้ข้อมูลเยอะๆหน่อยน่ะครับ ใครมีลิ้งค์ดีๆก็ช่วยกันหน่อยนะครับ
เพราะผมต้องเขียนรายงานเป็นจํานวน 30 หน้า
เนื้อหาที่ผมมีมันไม่มากพอ ดูๆเเล้ว จากห้าเรื่อง เขียนครบทั้งหมดก็ยังไม่ถึง 20 หน้า

ขอบคุณครับ   
1. การเข้าค่ายธรรมะคืออะไร มีประโยชน์อะไรบ้าง และช่วยอะไร ไปปฏิบัติได้ที่ไหน และต้องเตรียมอะไรไปบ้าง

2.การเข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา คืออะร มีอะไรบ้าง ช่วยอะไร ควรทำหรือไม่ เพราะอะไร มีความเชื่อกันว่าอย่างไร

3.การแสดงตนเป็นพุทธมามะกะ คืออะไร ทำอะไรบ้าง ให้ประโยชน์อะไร

4 5 ก็ แนวทางหาข้อมูลเดียวกันค่ะ

ถ้าอย่างไรก็หาข้อมูลตามคำถามนี้นะคคคคคะจะได้คำตอบมากค่ะ• การรักษาศีล คือการให้ความปลอดภัยกับคนรอบข้าง

• เผชิญความตายด้วยใจสงบ

• 5 นาที ปรับคลื่นสมองก่อนนอน | สมาธิเพื่อการนอนหลับ | EP.153

• ๑๓.ปางมารวิชัย

• เอนไซม์สมุนไพรบ้วนปาก

• ต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๒๙ พระองค์

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย