วันศุกร์ที่ 25 ม.ค. ช่อง 3 ขอเชิญฟังธรรมจาก “เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต”

 Chadej    22 ม.ค. 2556


ขอเชิญร่วมปฏิบัติและฟังธรรม
“ธรรมดี...เพื่อชีวีงาม”
โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)
กรรมการมหาเถรสมาคม
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร

วันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
เวลา 18.00 – 19.30 น.
ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ 2
ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ
17.00 – 17.50 น. ลงทะเบียน
17.30 – 17.50 น. ผู้เข้าร่วมงานพร้อม ณ ห้องประชุมชั้น 8
18.00 – 19.30 น. ธรรมบรรยาย
19.30 น. จบงาน / ผู้ร่วมงานเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ติดต่อเพื่อลงทะเบียนได้ที่ 02-262-3333 ต่อ 1046, 1064
หรือที่ www.phuttha.com
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
   


ที่มา : www.phuttha.com
• วิธีให้เพื่อการครองใจ - พ.อ.ปิ่น มุทุกันต์

• ขอเชิญชวนชาวพุทธร่วมเดินทางไปกราบสังเวชนียสถาน ๔ ตำบล ณ ประเทศอินเดีย-เนปาล

• "รักษาศีลแบบทาสของกิเลส" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

• หลวงปู่ทวด วัดช้างไห้ (2125 - 2225)

• เหยียบมดตายบาปไหม?

• ปฏิบัติธรรมวันสงกรานต์ แบบเจโตวิมุติ 12 - 15 เมษายน 2567 ณ ปัณฑิตารมย์สระบุรี

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย