เรียนเชิญท่านที่มีใจอันเป็นกุศล ร่วมสร้างหลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด เพื่อมอบให้ หทาร-ตชด.ที่ปฏิบัติงาน ใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 extrasoul    28 พ.ค. 2556

หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด (องค์เล็ก 3 เซนต์ สีดำ)
มีมวลสารที่สุดยอดแห่งมวลสาร.....
บรรจุพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์ (ได้รับมอบจาก คุณธวัช ศรีทอง นักบุญแห่งสระบุรี)
และมวลสารที่สุดยอด (จากความอนุเคราะห์ของอ.เมฆฉาย แห่งเวบญาณทิพย์)
1.ผงพระดอกพยอม หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
2.มวลสารทำหลวงปูทวด ของหลวงพ่อ นอง วัดทรายขาว ปัตตานี
3. พระสมเด็จกรุวังหน้า กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ และพระสมเด็จ พุฒาจารย์ (โต พรหรมรังสี) จำนวนมาก
4.ผงจักพรรดิ์ หลวงปู่ดู่ วัดสะแก อยุธยา
5. ผงยาวาสนาจินดามณี สายอยุธยา และสายหลวงปู่ศุข วัดปากคลองมะขามเฒ่า
6.ผงพระโคนสมอ
7.ผงอิทธิเจ กรุวัดสัมฤทธ์ ลพบุรี
8.ผงปถมัง หลวงปู่คง อาจารย์ของขุนแพน
9.ผงดินกากยายัก
10.ผงดินสีอรุณ
11.ผงดินท้องถ้ำ
12.ผงปถมัง กรุวัดคงคา นนทบุรี
13.ผงคำภีร์ใบลาน
14.ผงใบศรีมหาโพธิ์ 1000วัด
15.ผงกะลามหาอุด และ กะลาตาเดียว
16.ผงแร่เกาะล้าน
17.ว่านทาง คงกะพัน 108 ชนิด
18.ว่านทางแคล้วคลาด 108 ชนิด
19. ว่านทาง โชคลาภ 108 ชนิด
20.กาฝาก108
21.ผงเหล็ก อาจารย์วิน แค้วคลาด 108 ถ้ำ
22.ผงว่านไพรดำ อ.สัมฤทธิ์ ชัยภูมิ
23.ผงเม็ดพระศก สมัย ทวาราวดี
24.ผงดอกไม้เข้าพรรษา ขอขมากรรม
25.ผงดอกบัวพิธีพุทธาภิเษกหลายที่
26.และพระกรุเก่าอีกหลายที่
และมวลสารอีกหลายรายการ ฯลฯ

จัดทำเพื่อมอบให้ หทาร-ตชด.ที่ปฏิบัติงาน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้แก่จังหวัด นราธิวาส ยะลา ปัตตานี เพื่อเป็นกำลังใจในการปฏิบัติงาน
มีกำหนดจะนำไปมอบให้ทหารและตำรวจตระเวณชายแดน ไม่เกินมิถุนายน 2556 (ยิ่งเร็วเท่าไหร่จะยิ่งเป็นผลดี)
จำนวนไม่น้อยกว่า 10,000 องค์ (อยู่ที่ยอดร่วมสร้าง)

จึงขอเชิญชวนท่านที่มีใจอันเป็นกุศล ร่วมสร้างหลวงปู่ทวด รุ่นพิเศษ
โดยร่วมบริจาคได้ตลอด ตามแต่ท่านจะศรัทธา (ยิ่งเร็วเท่าไหร่จะยิ่งเป็นผลดีต่อผู้ปฏิบัติงาน)

ร่วมสร้างได้ที่....
ชื่อบัญชี อโณทัย เขตต์บรรพต
ธ.กรุงเทพ เลขที่บัญชี 057-0010-165
ธ.กสิกรไทย เลขที่บัญชี 720-214-2340
ธ.ไทยพาณิชย์ เลขที่บัญชี 077-240-7148

ถ้าโอนแล้ว ช่วยโทรแจ้งให้ทราบ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 087-011-2340

แล้วเราจะเป็นส่วนหนึ่งทีมอบสิ่งที่เป็นมงคลให้กับผู้อุทิศร่างกายและจิตวิญญาณ รักษาแผ่นดินไทยไว้ให้คงอยู่ต่อไปดูรายละเอียดได้ที่ http://www.extrasoul.com/pra9.html

รายชื่อผู้ร่วมสร้าง หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด (ปรับปรุงล่าสุด 21 พฤษภาคม 2556)
ยังรอน้ำใจจากท่านผู้มีจิตอันเป็นกุศล......

(เรียงตามอักษร)

คุณPornnapat Wansrisuthon
คุณsophon2009
คุณกวินารัตน์ คำศรี
คุณกีรติ มั่นพรหม
คุณเกรียงศักดิ์ อุปการะ
คุณเกษร บุญกำเนิด
คุณจรส แก้วสามประการ
คุณจริงใจ
คุณจอมฤทัย รัตนานิล
คุณชุติมา ลางคุลเสน
คุณญัฐ
คุณณัฐศิกาญจน์ เจิมจันทร์
คุณแดง (จากเฟสบุ๊ค)
คุณตั้งโอ๋ อิ อิ
คุณไตรปภัสสร์ รัตนานิล
คุณธนา คุณชื่นจิต แคลร์ โกมารภัจจ์
คุณธนิดา หาญสุจินต์
คุณธันยวัฒน์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา
คุณธารา วิชิตวิมุต
คุณนพขวัญ พิพิธศิริ มล.
คุณนพวรรณ เสริมดำรงศักดิ์ และครอบครัว
คุณนันทวรรณ ไกรจักร
คุณบุญญาภา ศรีทอง
คุณบุญรอด หาญสุจินต์
คุณบุษกร กิตติเศวตกุล
คุณเบญจวรรณ อนุกูลไพศาล
คุณปรียาวี ณ อุบล
คุณผกาภรณ์ วิวิทยาวัฒน์
คุณภัทร พรหมพันธ์ใจ และครอบครัว
คุณภัทราวรรณ สังกัดทอง และครอบครัว
คุณภาคภูมิ อรรถธรรมสุนทร
คุณมานะ สระพุฒชาติ
คุณราชพร หงษ์ภักดี
คุณวันศิริ
คุณวิไล ชื่นรัตนา
คุณวีรวิชญ์ ส่งพิริยะกิจ
คุณวีรารักษ์ สุวรรณธนารักษ์
คุณวุฒิไกร รวานนท์
คุณศิริวรรณ. จันทร์ศรี
คุณศุภกร บูรณบุตร
คุณศุลี มนต์ประสิทธิ์
คุณสนธยา ภู่ทอง
คุณสมบัติ ผ่องพรรณสดใส
คุณสมยศ ไตรประเสริฐพงศ์
คุณสรรัตน์ ชัยกรไพบูลย์
คุณสร้างพระทุกวัน (face book)
คุณสุกัญญา เสริมดำรงค์ศักดิ์ และครอบครัว
คุณสุดใจ กันบัว
คุณสุธัญญา ทยานยง
คุณสุนิษา หอมทวนลม
คุณสุวรรณี เรืองผ่าน
คุณหลักทอง ใบสะอาด
คุณหวังซื่อ
คุณอ.ณี สุริยะเทพ
คุณอนุพงษ์ จิตชุ่มชื่น
คุณอภิชาต รอดเจริญชัย
คุณอรวรรณ อนุเวช
คุณอรอุมา รัชนิกัลยา
คุณอวยพร ปฏิมาพรรัตน์
คุณอุทุมพร เขตต์บรรพต
คุณเอื้อมเดือน เกตุพุทธรรม
คุณโอม (จาก บ้านลานทอง)


 3,831 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย