สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก สิ้นพระชนม์

 Mettatham    24 ต.ค. 2556

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์เมื่อเวลา 19.30น. สาเหตุเนื่องจากติดเชื้อในกระแสพระโลหิต

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้เผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง “พระอาการประชวรของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ฉบับที่9” ความว่า

วันนี้คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษารายงานว่า สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้สิ้นพระชนม์ลงแล้ว เมื่อเวลา 19.30น.ของวันนี้ สาเหตุเนื่องจากการติดเชื้อในกระแสพระโลหิต จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ที่มา : http://www.posttoday.com/


ที่มา : http://www.posttoday.com/


เป็นข่าวที่เศร้าใจของชาวพุทธอย่างยิ่ง แต่ก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่ทุกคนจะต้องเจอ ไม่มีใครหลีกหนีได้ ขอพระองค์จงไปสู่แดนพระนิพพานด้วยเทอญ อาลัยพระองค์อย่างสุดซึ้ง


คงเป็นข่าวร้ายที่สุดประจำปีนี้สำหรับผม ข้าพเจ้านอบน้อมพระสงฆ์
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงสิ้นพระชนม์แล้วเมื่อเวลา ๑๙.๓๐ น. วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๖


 4,059 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย