ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต https://thammaluangpumun.blogspot.com

 Mettatham    12 พ.ย. 2558

ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

บล็อกธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ได้กำเนิดขึ้นในวันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันละสังขารครบรอบ 66 ปี ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1.เพื่อเป็นอนุสรณ์ น้อมรำลึกเทิดทูนบูชาพระคุณ พ่อแม่ครูอาจารย์ องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ใหญ่แห่งสายวิปัสสนากรรมฐาน

2.เพื่อเป็นอนุสรณ์ น้อมรำลึกเทิดทูนบูชาพระคุณ พ่อแม่ครูอาจารย์ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

3.เพื่อรวบรวมหลักธรรมคำสอนในพุทธศาสนาและหลักธรรมคำสอน ของพ่อแม่ครูอาจารย์ พระอรหันต์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต มาเผยแผ่แก่ผู้ที่สนใจ เป็นธรรมทาน

4.เพื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญ ของวัดป่า สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต


คณะผู้ดูแลบล็อกธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

11 พฤศจิกายน พ.ศ.2558


ช่องทางในการติดต่อ

บล็อกธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

https://thammaluangpumun.blogspot.com

facebook เพจธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

https://www.facebook.com/ThammaLuangpuMunPage

facebook กลุ่มธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

https://www.facebook.com/groups/ThammaLuangpuMun
 3,973 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย