ขอเชิญร่วมทำวัตรค่ำ 19.00 - 20.00 . ทุกวัน

 nin    19 ก.พ. 2557

วัดเครือวัลย์ จังหวัดชลบุรี มีการทำวัตรค่ำสำหรับผู้ทำงานกลางวันไม่มีเวลาสวดมนต์นั่งสมาธิ
วัดเครือวัลย์ มีการทำวัตรค่ำตั้งแต่ 19.00 -20.00 น. ทุกวัน ไม่มีวันหยุด
สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
http://khruawan.com/   
 4,244 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย