จุดธูปไหว้ผู้ล่วงลับจะพูดว่าอย่างไร

 asd    

กระผมจะไหว้พระสวดมนต์ทุกคืนเป็นประจำ หลังไหว้พระสวดมนต์กระผมก็จะจุดธูป 1 ดอกเพื่อไหว้ต่อหน้ารูปของผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มีรูปพ่อ แม่และคนที่เรารักที่ท่านได้ล่วงลับไปแล้วที่ได้จัดไว้ในห้องพระด้วย กระผมจุดธูปไหว้ทุกวันหลังไหว้พระสวดมนต์ และจะพูดต่อหน้ารูปในแต่ละวันพูดไม่เหมือนกันแล้วแต่จะคิดได้ เช่นพูดว่าขอให้ไปสู่สุคติบ้าง หรือพูดว่าอย่าได้ห่วงใยเลยเหนื่อยมานักแล้วขอให้พักผ่อนเถอะ หรือบอกว่าจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ และเท่าที่คิดได้ในการไหว้ในครั้งนั้นๆ การกระทำของกระผมถูกหรือไม่ครับ หากยังไม่ถูกต้องขอท่านผู้รู้ได้โปรดเมตตาช่วยแนะด้วย เกรงว่าที่ทำทุกๆคืนนั้นจะไม่ถูกต้องครับเพราะทำไปตามความคิดของตัวเองที่คิดว่าหรือคิดเอาเองครับ เมตตาช่วยแนะให้ด้วยครับว่าควรพูดอย่างไรจะได้สบายใจครับ กราบขอบพระคุณครับ
เจตนาที่กระทำเป็นสิ่งที่ดีแล้วอนุโมทนาครับ


พยายามทำบุญ โดยการให้ทาน รักษาศีล และสูงสุด คือการเจริญภาวนา
เสร็จแล้วอุทิศบุญกุศลให้ท่าน ท่านก็จะได้รับบุญกุศล


ขออนุโมทนาในความกตัญญูค่ะ


 10,566 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย