ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ วันที่ 12-13 เมษายน 51 ณ วัดบางกร่าง นนทบุรี
    

ขอเชิญร่วมฟังเทศน์มหาชาติ วันที่ 12-13 เมษายน 51 ณ วัดบางกร่าง นนทบุรี นำโดยพระมหากิตติศักดิ์ โคตมสิสฺโส(วัดพระเชตุพนฯ) ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.wat-bk.com หรือ
โทร. 02-446-2986
 3,590 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย