แจก บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา(PDF) สามารถนำไปพิมแจกเป็นธรรมทานได้เลยนะคะ

 aftex07  

บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา มี15หน้า ไฟล์PDF
มาสารถนำไปพิมแจกเป็นธรรมทานได้เลยคะ

http://www.mediafire.com/download/93vgqqooyceerpx/บทสวดมนต์ชัยมงคลคาถา.rar

ขอบคุณนะคะ


• ต่อชะตาให้ฉันด้วย

• วัดวังผาแดง ต.นาสวน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี

• "มนุษย์ธรรมที่ ๔" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

• นิทานธรรมะ เรื่อง ดีในมดแดง

• ปฏิบัติธรรมในกาลวิสาขบูชา (๑๙-๒๓ พ.ค. ๒๕๖๗)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย