เนื้อสัตว์ อาหารอันโอชะ หรือ พญามัจจุราช

 terryh    8 เม.ย. 2556

เนื้อสัตว์ อาหารอันโอชะ หรือ พญามัจจุราช

เมื่อมนุษย์มีความโกรธ หรือมีอารมณ์เครียด จะผลิตฮอร์โมน อะดรีนาลิน (Adrenalin) ซึ่งจะทำลายระบบภูมิคุ้มกันในร่างกาย และทำให้ร่างกายเผชิญต่อโอกาส ที่จะเป็นโรคต่างๆ รวมทั้งมะเร็ง แต่ในขณะที่ร่างกายอยู่ในภาวะสงบ สันติ ร่างกายจะผลิตเอนดอร์ฟิน (Endorphin) ซึ่งจะกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน สามารถป้องกันโรคต่างๆ และทำให้สุขภาพแข็งแรง ดังนั้น คนเราควรมีภาวะสงบ สันติตลอดเวลา
เมื่อสัตว์ตกใจ หรือเกิดความกลัวขึ้นมา ร่างกายก็จะสร้าง อะดรีนาลิน ทำให้ร่างกายมีการเปลี่ยน แปลงสภาพ ทางชีวเคมี สารพิษจากอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์ จะทำให้ร่างกายเพิ่มความเป็นพิษ (toxin) และอะดรีนาลินมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อการทำลายระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย และมีโอกาสเกิดโรค ดังนั้น ถ้าต้องการให้ร่างกายมีภาวะที่สงบ และแข็งแรง ควรหลีกเลี่ยงการกินเนื้อ
ของเสียต่างๆ ที่สะสมอยู่ในเนื้อสัตว์ จะกลายสภาพเป็นกรดยูริคมากที่สุด เนื้อสัตว์ ๑ กิโลกรัม มีกรดยูริคสูงถึง ๓๐ กรัม เนื้อสัตว์จึงเป็นสาเหตุใหญ่ ที่ทำให้เลือดเป็นพิษ เพราะมีกรดสูง
คนที่กินเนื้อสัตว์จะมีสาร amyloid เกิดจากการเผาไหม้ของโปรตีน สารนี้จะไปเกาะที่เยื่อประสาน ในร่างกาย สมอง และระบบประสาท ทำให้เกิดการเสื่อมของอวัยวะต่างๆ และทำให้แก่เร็ว
การวิจัยในอเมริกาพบว่า หญิงมีครรภ์ที่นิยมรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์ จะมีสาร ดี.ดี.ที เจืออยู่ในน้ำนมสูงถึง ๙๙% ต่างกับหญิงมีครรภ์ ที่นิยมรับประทานอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์ ประเภทพืชผักผลไม้ จะมีสาร ดี.ดี.ที ในน้ำนมเพียงแค่ ๘% เท่านั้น (ดี.ดี.ที เป็นสารพิษ ก่อมะเร็งและโรคตับ พบว่าเนื้อสัตว์สามารถเก็บกักสาร ดี.ดี.ที ไว้ได้ในปริมาณมากกว่า พืชผักผลไม้ถึง ๑๓ เท่า)
ของเสียจำนวนมาก ที่คั่งค้างในร่างกาย จากการบริโภคเนื้อสัตว์จะถูกขับออกมา ดังนั้น ลมหายใจ จึงมีกลิ่นเหม็น มีกลิ่นตัว และกลิ่นเหงื่อแรงมาก
การบริโภคเนื้อสัตว์ทำให้เหนื่อยง่าย เนื่องจากอวัยวะภายในเสื่อมสมรรถภาพก่อนวัย เราลองมาดู กัน… สิงโต เป็นสัตว์ประเภทกินเนื้อเป็นอาหาร มันจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการนอน ส่วนลิง เป็นสัตว์ที่กินผลไม้ตามธรรมชาติ มันจะใช้เวลาเพียงวันละ ๖ ชั่วโมงเท่านั้น ในการพักผ่อน
ในอดีตกระทรวงเกษตรฯ ของอเมริกา ได้มีการส่งเสริมอาหารพื้นฐาน ๔ ชนิดคือ ผลิตภัณฑ์นม เนื้อสัตว์ ธัญพืช ผักและผลไม้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ในปัจจุบัน ได้พิสูจน์แล้วว่า การบริโภคอาหารแบบเก่านั้น เป็นการเพิ่มอัตราการตาย และการเป็นโรคมากที่สุด ต่อมา ในปี ๑๙๙๑ กระทรวงเกษตรฯ ได้มีการประกาศออกมาเป็นทางการว่า อาหารพื้นฐาน ๔ ชนิด อันได้แก่ ธัญพืช ต่างๆ, ผักสด, ผลไม้, เมล็ดพืชและถั่วต่างๆ เป็นอาหารเพื่อสุขภาพเนื้อสัตว์… แท้จริงก็คือซากศพดีๆ นี่เอง ปราศจากเอ็นไซม์ที่มีประโยชน์ ร่างกายคือ… แพทย์ ประจำตัว ธรรมชาติคือ… สถานบำบัดให้กายใจแข็งแรง มนุษย์จะต้องใช้พลังงานจากพืชพรรณ ธัญญาหารธรรมชาติมาหล่อเลี้ยง ไม่บริโภคอาหารที่ผ่านการแปรรูป ใส่วัตถุกันเสีย และซากสัตว์


รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพนิดา ชัยเนตร
 4,188 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย