ตักบาตรอยุธยา พระภิกษุ 199 รูป ณ วัดมงคลบพิตร อยุธยา

 aisukurimu    21 มี.ค. 2556

ตักบาตรพระภิกษุ 199 รูป
วันที่ 23 มีนาคม และ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
เวลา 06.00 - 07.30 น. ณ วัดมงคลบพิตร จ.อยุธยา


ตักบาตรอยุธยา พระภิกษุ 199 รูป ณ วัดมงคลบพิตร อยุธยา

ตักบาตรพระภิกษุ 199 รูป ถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อช่วยเหลือพระสงฆ์ 323 วัด 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในวันที่ 23 มีนาคม และ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 06.00 - 07.30 น. ณ วัดมงคลบพิตร อยุธยา

ข้อปฏิบัติที่ดีงามในการตักบาตร

- แต่งกายด้วยชุดขาว หรือเสื้อขาวเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
- อาหารใส่บาตรควรเป็นอาหารแห้ง
- ข้าวสารควรบรรจุถุงให้เรียบร้อย
- งดใส่ น้ำดื่มชนิดแก้วพลาสติก
- งดใส่ปัจจัยลงในบาตร ท่านสามารถบริจาคได้ที่จุดรับบริจาค หรือต้นผ้าป่าที่มีเจ้าหน้าที่ดูแล
- รักษาใจให้ ผ่องใส น้อมถวายไทยธรรมเป็นสังฆทาน
- ใส่บาตรด้วยความเคารพ ด้วยการนั่งใส่บาตรโดยให้แถวหน้าใส่ให้เสร็จก่อน

ตักบาตรอาหารแห้งจองโต๊ะตักบาตรและร่วมบุญถวายภัตตาหาร โทร. 087-636-9337, 080-418-7916

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ

1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ

2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก

3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ

4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก

5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน

6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป

7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม

8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์

9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย

โคมสันติภาพอยุธยาปี่ที่ 2
วันที่ 24 มีนาคม และ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
เวลา 17.30 - 19.00 น.ณ วัดมงคลบพิตร จ.อยุธยา


โคมสันติภาพอยุธยาปี่ที่ 2 ณ วัดมงคลบพิตร อยุธยา

โคมสันติภาพอยุธยาปี่ที่ 2 วันที่ 24 มีนาคม และ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เวลา 17.30 - 19.00 น. ณ วัดมงคลบพิตร อยุธยา

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 082-443-3209, 085-145-5927, 089-776-0176   


ที่มา : ตักบาตร,ธรรมกาย


 4,243 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย