บุญไถ่ชีวิตโค กระบือท้อง ๑๙ ตัว ๓๘ ชีวิต วันที่ ๑๘ เม.ย. ๕๖

 tst    19 ก.พ. 2556ที่ พิเศษ/๒๕๕๖
วัดฉลองราชศรัทธาราม
๕๘๔ หมู่ที่ ๘ ตำบลสบป้าด
อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
รหัสไปรษณีย์ ๕๒๒๒๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ขอเชิญร่วมทำบุญ "มอบชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค กระบือท้อง" จำนวน ๑๙ ตัว ๓๘ ชีวิต เนื่องในงานประจำปี "สรงน้ำพระบรมธาตุราชศรัทธาราม" ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ เดือนเมษายน พุทธศักราช ๒๕๕๖ (วันพระขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๕)

สืบเนื่องจากคณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ร่วมทำบุญ"มอบชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค กระบือ ท้อง ในวันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาไม่ทัน จึงขอให้ทางวัด ได้เปิดรับบริจาคอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ทางวัดจึงได้ประชุม ปรึกษาหารือ กับทางหมู่บ้าน และมีความเห็นในที่ประชุมตรงกันว่า ให้เปิดรับบริจาคอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่ง ในวันงานประจำปีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ ดังกล่าวข้างต้นอีกครั้งหนึ่ง

ขอให้คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ได้พิจารณาร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ "มอบชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค กระบือท้อง" ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. โคท้อง (ช่วยเฉพาะท้องจริงๆ) ตัวละประมาณ ๑๗,๐๐๐ - ๑๘,๐๐๐ บาท
๒. โคไม่ท้อง ตัวละประมาณ ๑๔,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท
๓. กระบือท้อง (ช่วยเฉพาะท้องจริงๆ) ตัวละประมาณ ๒๗,๐๐๐ - ๒๘,๐๐๐ บาท
๔. กระบือไม่ท้อง ตัวละประมาณ ๒๓,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บาท
๕. สังทานพร้อมจตุปัจจัย ชุดละ ๑,๐๐๐ บาท

ขอให้คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย ได้ร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธาของท่านทั้งหลาย ขอให้อานิสงค์ผลบุญ ในการช่วยเหลือให้โคกระบือท้อง รอดพ้นจากความตายในครั้งนี้ จงเป็นมหากุศลผลบุญ ส่งผลให้คณะศรัทธาสาธุชนทั้งหลาย นิราศทุกข์ นิราศโศก นิราศโรค นิราศภัย ประสบแต่ความสุข ความเจริญ ยิ่งๆ ขึ้นไป ด้วยกัน ทุกคน ทุกท่าน เทอญ. อายุ วรรณโณ สุขัง พะลัง.

จึงเจริญพรมาเพื่อโปรดพิจารณาร่วมทำบุญ ตามกำลังศรัทธา

ขอเจริญพร
พระครูปลัดอัครพล กนฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดฉลองราชศรัทธาราม

โทรศัพท์ ๐๘-๕๐๓๗-๐๓๗๐ อีเมล์ maemoh1@hotmail.com

ร่วมทำบุญ"มอบชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค กระบือ ท้อง" จำนวน ๑๙ ตัว ๓๘ ชีวิต เนื่องในงานประจำปี"สรงน้ำพระบรมธาตุราชศรัทธาราม" ได้ที่
ธนาคารกรุงไทย สาขาแม่เมาะ
ชื่อบัญชี
สำนักสงฆ์ฉลองราชศรัทธาราม (มอบชีวิตใหม่ ไถ่ชีวิตโค กระบือ)
เลขที่บัญชี
500-0-22149-4


http://board.palungjit.com/f108/ขอเชิญร่วมทำบุญ-ไถ่ชีวิตโค-กระบือท้อง-๑๙-ตัว-งานประจำปีสรงน้ำพระบรมธาตุ-๑๘-เม-ย-๕๖-344780-19.html

ข้อมูลและภาพการไถ่ชีวิต ครั้งที่ผ่านมา

http://board.palungjit.com/f108/ขอเชิญร่วมทำบุญ-ไถ่ชีวิตโค-กระบือท้อง-๑๙-ตัว-งานประจำปีสรงน้ำพระบรมธาตุ-๑๘-เม-ย-๕๖-344780-19.html
ขอร่วมอนุโมทนา บุญ ถือว่า ได้ให้ชีวิต ใหม่ แก่ สัตว์ที่กำลังจะถูกฆ่า


สัตว์ทุกชนิด รักชีวิต เหมือนกับท่าน
ควรเลิกทาน ผ่านชีวิต ของพวกเขา
ร่างกายใคร ใครก็รัก อย่าแย่งเอา
สงสารเขา เศร้านักหนา น้ำตาคลอ************************
อย่ากินผมเลย ! กลอนสะกิดใจสัพเพ สัตตา เสียงร้องขอ ชีวิตจิตหวั่นไหว

เสียงห่ำหั่น เข่นฆ่า น่าสยอง

เสียงซวบซาบ ดาบคมเชือด เลือดไหลนอง

เสียงกรีดร้อง สะท้านจิต สะกิดใจ

เสียงสัพเพ สัตตา พาให้คิดว่าชีวิตนี้ มีค่า กว่าสิ่งไหน

อเวรา อย่ามีเวร อย่ามีภัย
ชีวิตใคร ใครก็หวง อย่าล่วงเกิน

ท่องสัพเพ สัตตา มาแต่ไหน ยังเข้าใจ ในเนื้อแท้ ้แค่ผิวเผิน

ยังฆ่าบ้าง กินบ้าง อย่างเพลิดเพลิน ยังใช้เงิน ซื้อชีวิต อนิจจา

สัตว์เกิดกาย มาใช้กรรม ที่ทำไว้ เป็นเป็ดไก่ กุ้งปลา ูและหมูหมา

ตามเหตุต้น ผลกรรม ที่ทำมา มิใช่ฟ้า ประทานมา ให้คนกิน

มีปัญญา แต่ไฉน จึงไม่คิด
มองชีวิต กลับเห็น เป็นทรัพย์สิน

เสียงกรีดร้อง ก่อนตาย ใครได้ยิน น้ำตาริน เมื่อถูกเฉือด เลือดกระเซ็น

พูดว่าเขา เกิดมา เป็นอาหาร เขาลนลาน หนีตาย ใครมองเห็น

เขาจนใจ พูดไม่ได ้เถียงไม่เป็น ช่างเลือดเย็น เข่นฆ่า ไม่ปราณี

มีพืชผัก มากมาย นับไม่ถ้วน ทุกกลิ่นรส สดใส หลายหลากสี

ธรรมชาติ วางไว้ อย่างดิบดี สัตว์วิ่งหนี พืชเต็มใจ ให้กินมัน

เพราะเรากิน เขาจึงฆ่า เอามาขาย เราสบาย แต่สัตว์โลก ต้องโศกศัลย์

ท่องสัพเพ สัตตา มาทุกวัน
เมตตากัน โปรดอย่าฆ่า และอย่ากินประพันธ์โดย
คุณประวิทย์ ชัยศิริสัมพันธ์

----------------------------------------


 3,970 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย