วัดป่าคลอง11 จ.ปทุมธานี เชิญร่วมบุญสร้างถนนลาดยางในวัด<ยาว1.3 กม. กว้าง6 ม.>

 แจซ95    12 ส.ค. 2556

วัดป่าคลอง 11 ต.บึงสามกา อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี
ขอเรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ เพื่อสร้างถนนลาดยาง
ขนาดความยาว 1,300 เมตร ความกว้าง 6 เมตร ณ วัดป่าคลอง 11
*โดยบริจาคเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) สาขาหนองเสือ เลขที่บัญชี 326-2-25812-0
***สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ พระอาจารย์คมกฤช(ผง) กิตฺตฺยาคโม โทร 08-9258-0583

อานิสงส์การถวายถนนเข้าวัด
๑. เป็นการสร้างทานบารมีให้กับตนเองและครอบครัว
๒. เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ เสริมบารมีกับผู้สร้างถวาย
๓. เจริญรุ่งเรืองด้วยหน้าที่การงาน ไม่มีอุปสรรคมาขัดขวาง ราบรื่น
๔. ไม่หลงเดินทางผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิ ในอนาคตพบพระพุทธศาสนา
๕. เดินทางแคล้วคลาดปลอดภัย ปราศจากภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง
๖. ทำอะไรก็สะดวกสบาย ปลอดโปร่งไม่ติดขัด ไม่มีปัญหาหรือทางตันในชีวิต
๗. มีบริวารสมบัติในที่ทุกสถานในกาลทุกเมื่อ ในทุก ๆ ภพ
๘. เป็นบารมีธรรมอันทำให้บังเกิดเป็นท้าวสักกเทวราช หรือพระอินทร์
๙. สร้างทางสู่พระนิพพาน อันหาความทุกข์มิได้

ขออนุโมทนาบุญ..สาธุชน..ทุกท่าน
 4,158 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย