"ผู้หลงอำนาจ" (สมเด็จพระญาณสังวรฯ)

 วิริยะ12    4 ก.พ. 2562


 "ผู้หลงอำนาจ"

" .. "ผู้หลงอำนาจเป็นผู้มีโมหะ" มีความรู้สึกที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ควร ในอำนาจที่ตนมี ผู้หลงอำนาจจะมีความรู้สึกว่า "อำนาจที่ตนมีอยู่นั้นยิ่งใหญ่ เหนืออำนาจทั้งหลายเกินความจริง" เป็นความรู้สึกที่ไม่ถูก ไม่ชอบ ไม่ควร

"ผู้หลงอำนาจของตนว่า ยิ่งใหญ่เหนืออำนาจทั้งหลาย ย่อมเกิดความเห่อเหิมทะเยอทะยานในการใช้อำนาจนั้น" ให้เกิดผลเสริมอำนาจของตนให้ยิ่งขึ้น ความรู้สึกนี้จัดเป็นโลภะ "แม้ไม่เป็นไปดังความเหิมเห่อทะเยอทะยาน ความผิดหวังนั้นจักเป็นโทสะ" .. "

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 DT014902

วิริยะ12

4 ก.พ. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5191 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย