โครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” (พระทันตธาตุ) จากราชอาณาจักรภูฏาน

 mickeyTP   1 ธ.ค. 2554

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้จัดแถลงข่าวโครงการอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ” (พระทันตธาตุ) ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากราชอาณาจักรภูฏาน มาประดิษฐานเป็นการชั่วคราวในราชอาณาจักรไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เวลา ๑๖.๐๐ น. โดยนายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี
 เปิดอ่านหน้านี้  3129 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย