ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถวัดเกาะแก้ว จ.บุรีรัมย์ แก่พระสงฆ์สำหรับการทำสังฆกรรม

 saralak    9 มี.ค. 2557

ขอเชิญร่วมทำบุญสร้างอุโบสถ วัดเกาะแก้ว จ.บุรีรัมย์ เพื่อเป็นศาสนาสถานแก่พระสงฆ์สำหรับการทำสังฆกรรม

โดยขณะนี้ทางวัดได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์แล้ว และยังขาดปัจจัยในการก่อสร้างเป็นจำนวนมาก โดยงบประมาณทั้งหมดในการก่อสร้างรวมทั้งสิ้นประมาณ
4,181,547.21 บาท (สี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)
ทั้งนี้ทางวัดได้แต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้แทนดำเนินการและประสานงาน
จัดระดมทุน และเปิดบัญชีสำหรับการร่วมสมทบทุนโดยเฉพาะ

1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธ.ก.ส.) เลขที่บัญชี 020008471178 ชื่อบัญชี วัดเกาะแก้ว สาขาพลับพลาชัย ประเภทออมทรัพย์ รหัสธนาคาร 0227

2.ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 088-0-0-64285 ชื่อบัญชี นาวาเอก ภูมิพัฒน์ วรรณะไกรศักดิ์ สาขาว่าการกรุงเทพมหานคร ประเภทออมทรัพย์

สอบถามโทร : 085-959-9019
e-mail : jeevaa005@hotmail.com
หรือเข้าไปที่ www.watkohkaew.com


   
 4,278 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย