เหตุใด พระโปฐิล ถึงบรรลุธรรม เมื่อบั้นปลาย

   

ทั้ง ๆ ที่ในเบื้องต้น ท่านเป็นถึง "พระธรรมกถึก"


• วิปัสสนาว่าด้วย การซักซ้อมความเข้าใจ หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี คอร์สกรรมฐานกุมภาพันธ์ 22/2/64

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• เร่งด่วน เจ้าภาพถวายถังเก็บน้ำอุปโภคบริโภควัดแทนใบเดิม

• บุญในการสร้างห้องน้ำปลดทุกข์

• "การฝึกสมาธิ" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย