ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ : แหล่งเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ทั้งแบบ 45 เล่ม และแบบ 91 เล่ม ก็คือ ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 45 เล่ม และของมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม

 trilakbooks    2 ธ.ค. 2554

ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

ขออนุญาต ประชาสัมพันธ์ :
แหล่งเผยแพร่หนังสือพระไตรปิฎก ทั้งแบบ 45 เล่ม และแบบ 91 เล่ม
ก็คือ ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 45 เล่ม
และของมหามกุฎราชวิทยาลัย 91 เล่ม

เผยแพร่โดย ศูนย์หนังสือพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์

086-461-8505, 081-424-0781 , 02-482-7358

WWW.TRILAKBOOKS.COM

http://www.trilakbooks.com• เสียงสวด ชยันโต 9 จบ - สมเด็จพระญาณสังวร

• ลมหายใจเข้า ลมหายใจออก ดั่งดอกไม้บาน วนซ้ำ 9 นาที

• 5 สุดยอดพระคาถา ที่คนขายของออนไลน์ ควรสวดเป็นประจำ

• ...ถูกชมคือธรรมดา ถูกด่าก็ไม่เลว...

• พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข) วัดปากคลองมะขามเฒ่า จ.ชัยนาท (2390 - 2466)

• สุดยอดอิทธิฤทธิ์

RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย