ขอเชิญฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎก โพธิยาลัย

 Flame    5 ต.ค. 2554

http://www.bodhiyalai.org/Bodhiyalai/index.php?option=com_content&view=category&id=95:2009-03-26-07-22-02&Itemid=137&layout=default

ขออนุโมทนา ยินดีท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านครับ 3,841 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย