ขอเชิญฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎก โพธิยาลัย

 Flame  

http://www.bodhiyalai.org/Bodhiyalai/index.php?option=com_content&view=category&id=95:2009-03-26-07-22-02&Itemid=137&layout=default

ขออนุโมทนา ยินดีท่านผู้เจริญในธรรมทุกท่านครับ


• "ฟังเอาประโยชน์" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

• "หลวงปู่ฝั้น กับหลวงตาฯ" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

• สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล


• หยุดคิดปรุงแต่งได้เมื่อไร โลกเก่าที่น่าระอาก็หายไปทันที โลกใหม่ที่ผ่องใสปรากฏ
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย