ขอเชิญทุกท่าน รับฟัง เรื่อง บุญที่ได้จากการฟังธรรม การแสดงธรรม - เสียงธรรมบรรยายทางวิทยุ โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

 pongsa    26 ก.ย. 2555

ขอเชิญทุกท่าน รับฟัง เรื่อง บุญที่ได้จากการฟังธรรม การแสดงธรรม - เสียงธรรมบรรยายทางวิทยุ โดย อาจารย์วศิน อินทสระ

รับฟังได้ที่ เว็บไซต์ https://www.youtube.com/watch?v=dyym8tjlU50&feature=player_embedded   
 4,246 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย