วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมฟังธรรมจาก พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ อาคารมาลีนนท์ ช่อง ๓

 Chadej  

ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม โดย

พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก สหรัฐอเมริกา

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว ช่อง ๓) ถนนพระราม ๔ คลองเตย
กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์พุทธะ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๒ ๓๓๓๓ ต่อ ๑๐๔๖, ๑๐๖๔ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)
http://www.phuttha.com/ข่าวสาร/พุทธะดอทคอม/ธรรมะคือคุณากร-ครั้งที่-๔-๒๕๕๕-ธรรมบรรยายเรื่อง-ศีล-สมาธิ-ปัญญา-มรรคาสู่นิพพาน
http://www.facebook.com/websitephuttha

(รถประจำทาง สาย ๔๕, ๔๖, ๑๐๙, ๑๑๕, ๑๑๖, ๑๔๙, ปอ.๒๒, ปอ.๑๗๓, ปอ.๕๐๗, ปอ.๕๑๙, ปอ.๕๔๔)

ที่มา: www.phuttha.com


• ยถาธรรม ยถากรรม โดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)

• เมื่อฉัน ฝันถึง นัยหลวง

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• วัดเพชรสมุทร วรวิหาร (หลวงพ่อวัดบ้านแหลม)

• "ศีลนำสุขมาให้ตราบเท่าขรา" (หลวงปู่ขาว อนาลโย)
Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย