วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมฟังธรรมจาก พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณฺโณ ณ อาคารมาลีนนท์ ช่อง ๓

 Chadej    11 พ.ค. 2555

ขอเชิญท่านผู้สนใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรม โดย

พระอาจารย์ ประสงค์ ปริปุณฺโณ
อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิคาโก สหรัฐอเมริกา

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐-๒๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารมาลีนนท์ทาวเวอร์ ๒ (ตึกข่าว ช่อง ๓) ถนนพระราม ๔ คลองเตย
กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เว็บไซต์พุทธะ โทรศัพท์ ๐๒ ๒๖๒ ๓๓๓๓ ต่อ ๑๐๔๖, ๑๐๖๔ (เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.)
http://www.phuttha.com/ข่าวสาร/พุทธะดอทคอม/ธรรมะคือคุณากร-ครั้งที่-๔-๒๕๕๕-ธรรมบรรยายเรื่อง-ศีล-สมาธิ-ปัญญา-มรรคาสู่นิพพาน
http://www.facebook.com/websitephuttha

(รถประจำทาง สาย ๔๕, ๔๖, ๑๐๙, ๑๑๕, ๑๑๖, ๑๔๙, ปอ.๒๒, ปอ.๑๗๓, ปอ.๕๐๗, ปอ.๕๑๙, ปอ.๕๔๔)

ที่มา: www.phuttha.com
 3,874 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย