ต้องการน้ำร้อน พุทธศาสนาสอนว่าจุดไฟ ตั้งกา น้ำเย็นก็จะกลายเป็นน้ำร้อนโดยไม่ต้องอ้อนวอนใคร แต่ถ้าไม่ตั้งกาไว้เลย อ้อนวอนเท่าไรมันก็ไม่ร้อน


ทางพุทธศาสนาสอนว่าอยากได้ผลต้องสร้างเหตุ บางศาสนาสอนว่าสร้างเหตุยังไม่พอ ยังจะต้องมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดปรานจึงจะได้ผล บางศาสนาสอนว่าไม่ต้องสร้างเหตุก็ได้ ขอให้สิ่งศักดิ์โปรดปรานอย่างเดียวก็พอ

ทางพุทธเราบอกว่าไม่ต้องเถียงในระดับปรัชญาก็ได้ เอาของรอบตัวที่เป็นรูปธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์ เช่น ต้องการน้ำร้อน พุทธศาสนาสอนว่าจุดไฟ ตั้งกา น้ำเย็นก็จะกลายเป็นน้ำร้อนโดยไม่ต้องอ้อนวอนใคร แต่ถ้าไม่ตั้งกาไว้เลย อ้อนวอนเท่าไรมันก็ไม่ร้อน

พระอาจารย์ชยสาโร

2,965จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย