ขันติ โสรัจจะ

 มุทิตา    12 เม.ย. 2554

ขันติ ความอดทน อดกลั้น
โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม ความงดงาม

ขันติโสรัจจะ มักใช้คู่กัน ใช้กรณีเกิดความขุ่นเคืองใจ ความโกรธหรือเกิดโทสะขึ้น ท่านให้ใช้ขันติกดไว้ก่อน แล้วใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งที่ทำให้เกิดความขุ่นเคือง ความโกรธและโทสะนั้นว่า ถ้าจริงเราก็จะได้ปรับปรุงตนเอง หากไม่จริง ก็เป็นความเข้าใจผิดของเขาเอง

 หรือให้พิจารณาเหมือนสำรับข้าวแหละ เราไม่กินซะอย่าง สำรับข้าวนั้นก็กลับไปหาเจ้าของเดิม 

คิดได้ดั่งนี้ ความสงบเสงี่ยม ความงามของขันติหรือโสรัจจะ ก็เกิดขึ้นแทน

สาธุ.
สาธุ *-*
ขอบคุณครับ : )


ขอบคุณเจ้าของกระทู้มากๆค่า^_^ 3,624 

  แสดงความคิดเห็น


RELATED STORIES
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย