ปางพระพุทธรูป


๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  77
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  89


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย