ปางพระพุทธรูป


๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  2161
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  2104
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  2050
๑๓.ปางมารวิชัย
0013, อ่าน  8013
๑๒.ปางสมาธิเพชร
0012, อ่าน  1592
๑๑.ปางรับหญ้าคา
0011, อ่าน  1753


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย