ปางพระพุทธรูป


๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  357
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  393
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  422
๑๓.ปางมารวิชัย
0013, อ่าน  756
๑๒.ปางสมาธิเพชร
0012, อ่าน  348
๑๑.ปางรับหญ้าคา
0011, อ่าน  323


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย