ปางพระพุทธรูป


๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  234
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  235
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  249
๑๓.ปางมารวิชัย
0013, อ่าน  394
๑๒.ปางสมาธิเพชร
0012, อ่าน  210
๑๑.ปางรับหญ้าคา
0011, อ่าน  178


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย