ปางพระพุทธรูป


๑๖.ปางจงกรมแก้ว
0016, อ่าน  629
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  851
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  697
๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  685
๒๐.ปางฉันผลสมอ
0020, อ่าน  558


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย