ปางพระพุทธรูป


๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1947
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1899
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1886
๑๓.ปางมารวิชัย
0013, อ่าน  5990
๑๒.ปางสมาธิเพชร
0012, อ่าน  1457
๑๑.ปางรับหญ้าคา
0011, อ่าน  1581


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย