ปางพระพุทธรูป


๑๙.ปางนาคปรก
0019, อ่าน  1088
๑๘.ปางห้ามมาร
0018, อ่าน  1025
๑๗.ปางเรือนแก้ว
0017, อ่าน  1257
๑๓.ปางมารวิชัย
0013, อ่าน  2785
๑๒.ปางสมาธิเพชร
0012, อ่าน  932
๑๑.ปางรับหญ้าคา
0011, อ่าน  972


  แสดงความคิดเห็น


Go to top


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย