ปางพระพุทธรูป


๕๑.ปางชี้มาร
0051, อ่าน  3068
๕๐.ปางชี้อสุภะ
0050, อ่าน  3057


  แสดงความคิดเห็น


จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย