ปางพระพุทธรูป


๕๑.ปางชี้มาร
0051, อ่าน  770
๕๐.ปางชี้อสุภะ
0050, อ่าน  808


  แสดงความคิดเห็น


Go to top

จีรัง กรุ๊ป


 ธรรมะไทย