"เล่าเรื่องหลวงปู่ฝั้น" (สมเด็จพระญาณสังวร)

 วิริยะ12  

 "เล่าเรื่องหลวงปู่ฝั้น"

" .. ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร แห่งวัดถ้ำขาม สกลนคร เคยเล่าให้ศิษยานุศษย์ฟังว่า "ศิษย์ผู้หนึ่งของท่านมีความทุกข์ใจมาก เพราะถูกขอยืมเงินไปสองแสนบาท" ซึ่งในเวลากว่า ๒๐ ปี มาแล้วนับว่าจำนวนมาก "สัญญาว่าจะใช้คืนเมื่อนั้นเมื่อนี้ แต่ถึงเวลาแล้วก็ไม่ได้คืน" จำเป็นต้องใช้

ไปขอคืน ก็ปฏิเสธบิดพริ้วต่าง ๆ นานา เจ้าของเงินจำเป็นต้องใช้จริง ๆ แต่ก็ไม่สามารถขอคืนได้ "ได้อ้อนวอนขอให้ท่านอาจารย์ท่านช่วยภาวนาให้ได้เงินคืน เพราะจำเป็นต้องใช้จริง ๆ ไม่ได้คืนต้องแย่แน่"

ท่านอาจารย์ท่านได้เล่าว่า "ท่านช่วยอะไรไม่ได้หรอก นอกจากจะบอกให้วิธีให้ช่วยตัวเองทำเอง ตามท่านบอกแล้วจะได้เงินจำนวนนั้นคืนแน่และท่านก็บอกวิธีให้เขา" เขาก็ทำตามและเขาก็ได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ให้ยืมไป

วิธีท่านอาจารย์ฝั้นท่านบอกศิษย์ของท่านเพื่อให้ได้เงินคืน ก็คือ "ทุกครั้งที่สวดมนต์ไหว้พระแล้ว ให้อธิษฐานจิตขอให้ผู้เป็นลูกหนี้นำเงินจำนวนนั้นมาคืนเถิด" อธิษฐานจิตให้แน่วแน่ แล้วก็หยุดความคิดถึงเงินนั้นให้เด็ดขาดไป "เพ่งจิตไปที่คำภาวนา พุทโธ พุทโธ พุทโธ" นั้นเอง

ภาวนาไปเรื่อย ๆ จะกี่วันกี่เดือนกี่ปี "แล้วแต่จิตของเขาจะรวมได้เมื่อไร ก็เมื่อนั้น" จะได้เงินคืนตามจำนวนที่เขาขอยืมไป "ท่านอาจารย์เล่าว่า วันสองวันเท่านั้นศิษย์ของท่านก็ทำสำเร็จ "เขามาหาท่านอย่างยิ้มแย้มแช่มชื่นมีความสุขและเล่าให้ท่านฟังว่า "เขาได้เงินสองแสนที่ให้ยืมไปกลับคืนครบถ้วนแล้ว" หลังจากทำตามที่ท่านอาจารย์สอน

ท่านบอกว่าเขาเล่าว่า "เมื่อเขาอธิษฐานแล้วก็หยุดคิดถึงเงิน หยุดคิดถึงคำอธิษฐาน ตั้งใจภาวนา พุทโธ พุทโธ พุทโธ" เท่านั้น "จนกระทั่งวันที่ ๒ หรือวันที่ ๓ ต่อมา จิตก็สงบ" เกิดความสว่างไสวและลูกหนี้ก็นำเงินมาใช้คืนให้ครบถ้วน ไม่บิดพริ้วอีกต่อไป

เขาก็ได้ใช้เงินนั้นสบายใจ ไม่เดือดร้อนอีกต่อไป ท่านอาจารย์ท่านเบิกบานแจ่มใสเมื่อสอนศิษย์ต่อไปว่า"ให้พากันช่วยตัวเองตามวิธีง่าย ๆ ที่ท่านแนะนำเถิด" จะได้ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินขาดอีกต่อไป .. "

แสงส่องใจ ๓ ตุลาคม ๒๕๔๓
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙
 

   

5,411


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย