กลุ่มแสงเทียน มอบทุนช้างเผือก

 Webmaster  


พระมหาสมัย จินตโฆสโก กรรมการและเลขานุการมูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ เปิดเผยว่ามูลนิธิกลุ่มแสงเทียน โดย พระครูวรธรรมโมภาส ที่ปรึกษามูลนิธิกลุ่มแสงเทียน เจ้าคณะตำบลเมืองสรวง ได้เป็นประธานพิธีมอบทุนการศึกษาช้างเผือก ให้เด็กนักเรียน นักศึกษา ทั้งหมด 43 ทุน เป็นเงิน 346,000 บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) ณ วัดบ้านผำใหญ่ ต.เมืองสรวง อ.เมืองสรวง จ.ร้อยเอ็ด

สรุปทุนการศึกษาช้างเผือก ปีการศึกษา 2554 รุ่นที่ 27 ของมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนที่มอบให้เด็กด้อยโอกาสในชุมชนเมืองและในชนบทถิ่นทุรกันดาร ชุดที่ 1 ประกอบด้วย 1.ทุนการศึกษาละ 35,000 บาท จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 35,000 บาท 2.ทุนการศึกษาละ 10,000 บาท จำนวน 35 ทุน เป็นเงิน 350,000 บาท 3.ทุนการศึกษาละ 8,000 บาท จำนวน 5 ทุน เป็นเงิน 40,000 บาท 4.ทุนการศึกษาละ 7,000 บาท จำนวน 13 ทุน เป็นเงิน 91,000 บาท 5.ทุนการศึกษาละ 6,000 บาท จำนวน 12 ทุน เป็นเงิน 72,000 บาท 6.ทุนการศึกษาละ 5,000 บาท จำนวน 2 ทุน เป็นเงิน 10,000 บาท 7.ทุนการศึกษาละ 3,000 บาท จำนวน 4 ทุน เป็นเงิน 12,000 บาท

สำหรับผู้ประสงค์จะร่วมบริจาคสมทบช่วยไว้เป็นกองทุนสำรอง ติดต่อบริจาคได้ที่
มูลนิธิกลุ่มแสงเทียน วัดบางไส้ไก่ ถนนอิสรภาพ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ
โทร.0-2465-6165, 08-1489-3699

ที่มา : ข่าวสดรายวัน

18,410


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย