"มันเป็นเรื่องธรรมดา" (หลวงปู่ชา สุภัทโท)

 วิริยะ12  


 "มันเป็นเรื่องธรรมดา"

" .. พระพุทธเจ้า "ท่านให้พิจารณาความไม่เทียงเรื่อย ๆ มา" ฉะนั้น "คนจึงเห็นความพลัดพรากจากกัน ความแก่ ความตายเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด" เห็นเป็นเรื่องใหญ่ที่สุด ความเป็นจริงมันเป็นเรื่องไม่ใหญ่ "มันเป็นเรื่องธรรมดา พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย เราเกิดมาตายไปหมด ไม่มีใครเหลืออยู่ นี้เป็นเรื่องธรรมดา"

"ถ้าเราพิจารณาเห็นชัดแล้ว ใจของเราจะมั่นคง ใจเราจะไม่สร้างบาป ไม่อยากสร้างกรรมชั่วทั้งหลาย" ใจมั่นคงมีศีลธรรม "การภาวนาท่านจึงให้ภาวนา พุทโธ พุทโธ" ให้ใจน้อมนึกถึงคุณพระพุทธเจ้า ให้ใจเราตื่น ให้ใจเราเบิกบาน ให้ใจเราสงบ .. "

"ภาวนาพุทโธ น้ำตาไม่ไหล"
หลวงปู่ชา สุภัทโท
 


• ๒๖.ปางประทานเอหิภิกขุ

• เชิญชวนเยาวชนทดสอบความรู้ด้านธรรมะออนไลน์ฟรี

• เปิดรับสมัคร บวชชี ฟรี 2567 ไม่เสียค่าใช้จ่าย สายปฏิบัติ กรรมฐาน พระป่า สายหลวงปู่มั่น เน้นปฏิบัติภาวนา

• อาศัยความเป็นคน เพื่อฝึกฝนตนเอง

• ดนตรีที่อ่อนโยนทำให้ระบบประสาทสงบและทำให้จิตวิญญาณเป็นที่พอใจ - การรักษา เพลงสำหรับหัวใจและเลือด
จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย