หายโกรธก็ตามแต่จิตเสียไปแล้ว : ท่านพ่อลี ธัมมธโร

 จำปาพร    14 เม.ย. 2558


เวลาโกรธ จิตมันเสีย ธาตุมันก็เสีย
เวลาหายโกรธแล้ว ธาตุมันก็ยังเสียอยู่
เหมือนตอไม้ที่ไฟไหม้ เมื่อไฟดับแล้ว
ตอก็ยังเป็นสีดำอยู่ (เป็นวิบาก)

...

พระอาจารย์ลี ธมฺมธโร
วัดอโศการาม
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

   DT017019

จำปาพร

14 เม.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5360 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย