งดเหล้าเข้าพรรษา

 thaitamma  

วันเข้าพรรษา คือ วันที่พระภิกษุสงฆ์ตั้งใจกำหนดลงไปว่า จะจำพรรษาอยู่ ณ วัดหรือที่ใดที่หนึ่งตามพุทธานุญาตตลอดไตรมาส โดยมีคำอธิษฐานซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่า "ข้าพเจ้าเข้าอยู่จำพรรษาตลอด ๓ เดือน ในวัดนี้" การเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติ คือ ข้อที่พระพุทธเจ้าทรงตั้งไว้ การอธิษฐานอยู่จำพรรษาของพระภิกษุสงฆ์นั้น ชาวพุทธสามารถนำมาอธิษฐานจิตคิดทำความดี ในเทศกาลเข้าพรรษาได้เช่นกัน เช่น การถวายทาน รักษาศีล ฟังธรรม เจริญจิตภาวนาที่เคยปฏิบัติมาแล้วให้มากยิ่งกว่าเดิม หรืออธิษฐานจิตคิด ลด ละ เลิก อบายมุขต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดื่มสุราอันเป็นเหตุให้เกิดความประมาท ทำให้สูญเสียชีวิตทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จนกระทั่งต้องมีการรณรงค์ในโครงการ "เมาไม่ขับ" และใช้มาตรการคุมเข้มในการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ของผู้ขับขี่ยานยนต์อย่างจริงจัง แต่เนื่องจากยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร คนยังไม่งดดื่มเหล้า แม้เมายังฝืนขับขี่ยานยนต์ จึงทำให้เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต และบาดเจ็บเป็นจำนวนมากทุกปี

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา การอธิษฐานใจเพื่อ ลด ละ เลิก การดื่มเหล้าช่วงเข้าพรรษา น่าจะมีผลดี คือช่วยลดการสูญเสียดังกล่าวได้ ทั้งนี้เพราะช่วงเข้าพรรษา ชาวพุทธส่วนหนึ่งนิยมบวชลูกหลานตามจารีตประเพณี ทำให้มีการงดเว้นจากการดื่มสุราเมรัย ผู้ที่เป็นพ่อแม่ญาติพี่น้องก็พลอยได้อาศัยใบบุญลูกหลานเข้าวัดทำบุญ หรืออธิษฐานงดเว้นอบายมุขตลอด ๓ เดือน จึงเป็นระยะเวลาลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมาก เมื่อเทียบกับช่วงเวลาอื่น ๆ ของปี

ดังนั้น จึงเป็นโอกาสอันดีที่เราจะได้ถือเอาระยะเวลาดังกล่าวรณรงค์ "งดเหล้าช่วงเข้าพรรษา" อย่างเป็นทางการ ทั้งให้ความร่วมมือ ไม่ดื่ม ไม่จำหน่ายสุราอย่างจริงจัง และช่วยรณรงค์ให้เห็นโทษภัย ดังคำกลอนสอนใจที่ว่า

ถ้า ล เหล้าเข้าก่อนบ่ห่อนเว้น
ทั้ง ล เล่น ล ลัก มักตามหลัง
อีก ล ลืม ล หลง คงไม่ฟัง
จนกระทั่งเลยต่อถึง ล เลว
ทั้ง ล โลภ ล ลอบ ล ลักล้วง
ล หลอกลวง เลยถึงซึ่ง ล เหลว
ไม่ ล ลด ละ เลิก ให้เร็วเร็ว
ติดไฟเปลวปลดปลงลง ล โลง

ข้อคิดธรรมะ ตอน งดเหล้าเข้าพรรษา http://tammastory.blogspot.com/2015/09/blog-post_23.html

ที่มา : http://tammastory.blogspot.com/2015/09/blog-post_23.html

5,591• ๓๔.ปางห้ามพยาธิ

จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย