"เครื่องวัด ของดีของชั่ว" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    12 ส.ค. 2565

.
 "เครื่องวัด ของดีของชั่ว"

" .. อันความดีที่ว่านี้ "ถ้าทำอะไรลงไปแล้วคนชั่วสรรเสริญ อย่าไปเข้าใจว่าเป็นของดี" คนดีสรรเสิญเราจึงค่อยเข้าใจว่าเป็นของดี "คนดีเป็นคนชนิดใด" คนดีก็คือคนมีเหตุมีผล "ที่เรียกว่าความดี ดีอย่างไร ความดีที่เราทำนั่นไม่เบียดเบียนตนไม่ทำให้เสียผลประโยชน์ทั้งของตนและคนอื่น" คือไม่เป็นเครื่องกระทบกระเทือนทั้งตนและคนอื่น จึงจะเรียกว่าดี

"ทำอะไรแม้จะดีแสนดีก็ตาม แต่มันเป็นเครื่องกระทบกระเทือนคนอี่นแล้ว ความดีอันนั้นใช้ไม่ได้" ไม่ใช่ของดี นี่เป็นเครื่องวัด ของดีของชั่ว เมื่อเข้าใจแล้วรู้แล้วก็มาวัดตัวของเราใจของเราดู แล้วมาวัดผลที่ทำนั่นอีก "คือว่าไม่กระทบกระเทือนตนเอง ไม่ทำให้ตนและคนอื่นเดือดร้อนด้วย จึงจะเรียกว่าดี" .. "

"คุณค่าของพุทธศาสนา"
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 
   DT014902

วิริยะ12

12 ส.ค. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  5320 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย