"พุทธศาสนานั้นไม่เสื่อม" (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)

 วิริยะ12    12 เม.ย. 2563

.
 "พุทธศาสนานั้นไม่เสื่อม"

" .. พุทธศาสนานั้นไม่ใช่บุคคล บุคคลนั้นไม่ใช่ศาสนา "ศาสนานั้นไม่ใช่บุคคล" บุคคลนั้นไม่ใช่ศาสนา "ศาสนานั้นไม่เสื่อม" ดีอยู่ตลอดเวลา ที่พระมาปฏิบัติศาสนาไม่ถูกจึงไม่เป็นที่น่าเลื่อมใส จึงไม่สามารถแนะนำญาติโยมทั้งหลายให้มีความทุกข์ใจน้อยลงได้

ฉะนั้น บางคนก็จะเห็นไปว่า "เมืองไทยมีพุทธศาสนา เมื่อพระบางองค์ในเมืองไทยมาทำไม่ดี ก็ไปโทษพุทธศาสนาอย่างนั้นไม่ถูก" ศาสนาไม่เป็นอย่างนั้น อันนั้นมันคน จึงเรียกว่า "คนไม่ใช่ศาสนา ศาสนาไม่ใช่คน"

ศาสนาเปรียบเหมือนเกลือ "เกลือมันมีความเค็มอยู่ตลอดเวลา ถ้าใครไปกินเกลือมันก็ยังเค็มอยู่" ถ้าคนไม่กินก็ไม่เค็ม เพราะฉะนั้น "พุทธศาสนานั้นจึงเสื่อมไม่ได้ คนเสื่อมต่างหาก" ไม่ใช่ศาสนาเสื่อม .. "

"สุภัททานุสรณ์์"
พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภทฺโท)
    DT014902

วิริยะ12

12 เม.ย. 2563
 เปิดอ่านหน้านี้  5412 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย