"การปฏิบัติเป็นของสำคัญ" (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

 วิริยะ12    14 มิ.ย. 2558

 "การปฏิบัติเป็นของสำคัญ"

" .. เรานับถือพระพุทธศาสนานั้น ตามความเป็นจริงแล้ว จะต้องปฏิบัติตามมันจึงจะถูก อย่าฟังเฉย ๆ ฟังแล้วไม่ปฏิบัติตามไม่ได้ประสบการณ์ ไม่รู้เรื่องฟังไป ๆ นาน ๆ หนักเข้าก็เลยเบื่อ

บางคนฟังไปศึกษาไป ก็เอาไปพูดไปคุยให้เขาฟัง มีคนนับถือตน ก็เลยตื่นเต็นคิดว่าตนสำเร็จแล้วก็มี ความเป็นจริงแล้วนักปฏิบัติต้องเป็นคนทำมากกว่าการได้ยินได้ฟัง

การปฏิบัติเป็นของสำคัญมาก ถึงแม้จะไม่ได้เรียนหากว่าปฏิบัติเป็นเสียแล้ว เข้าถึงธรรมะธรรโมแล้ว จะรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตนเอง .. "

หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี    DT014902

วิริยะ12

14 มิ.ย. 2558
 เปิดอ่านหน้านี้  5306 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย