พระพุทธเจ้าท่านไปถึงที่สุดแล้ว...เราเป็นผู้ดำเนินตาม ก็ควรรีบเร่ง

 ลูกโป่ง  "พระพุทธเจ้าท่านไปถึงที่สุดแล้ว

เราเป็นผู้ดำเนินตาม ก็ควรรีบเร่ง

ท่านเข้าพระนิพพาน ก็ไม่ได้มีค่าผ่านประตู

พระอรหันต์ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า ไปถึงแล้วได้เปล่า

ไม่ต้องเสียค่าภาษีอากรอะไร ไม่มีค่าผ่านประตู

พอไปถึงท่านก็ไม่ได้แบ่งภาค;เป็นสาวกผู้หญิง สาวกผู้ชาย

หมดสมมติ เป็นผู้ประเสริฐหมด"


:: หลวงปู่บุดดา ถาวโร
   

ที่มา : fb Dhammacafe.com (ธรรมะคาเฟ่ดอทคอม :: ผ่อนพัก ตระหนักรู้)

5,389


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย