"จงเพียรพยายามจนหมดลมหายใจ" (หลวงปู่สิม พุทธาจาโร)

 วิริยะ12    16 ส.ค. 2564

.
 "จงเพียรพยายามจนหมดลมหายใจ"

" .. "การท่าความเพียรเพื่อละกิเลสนั้น ไม่ใช่เรื่องทำเล่น ๆ กิเลสในใจของมนุษย์นั้น มีมาตั้งแต่ก่อนเกิด" จนเดี๋ยวนี้กิเลสก็ยังมีอยู่ "ถ้าไม่เพียรละให้หมดในชาตินี้ กิเลสนี้ก็จะพาเกิดพาตายในอนาคต ไม่มีที่สิ้นสุด" ด้วยเหตุนี้ พุทธบริษัททั้งสี่ ที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ "จงเพียรทำทาน การกุศลจนวาระสุดท้ายหมดลมหายใจ"

จงเพียรพยายาม "รักษาศีล ๕ ศีล ๘ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ตามศรัทธาของตน ๆ พร้อมทั้งขันติ ความอดทน" ทุก ๆ คนไป จนตราบเท่า "ยาวขีวํ" ตลอดชีวิต ด้วยจิตศรัทธาเลื่อมใสจริง ๆ

ให้พากันท่าความเพียร "นั่งสมาธิ ยืนก็ให้เป็นสมาธิ เดินไปข้างหน้าก็ให้เป็นสมาธิ ถอยหลังก็ให้เป็นสมาธิ" ขึ้นรถก็ให้เป็นสมาธิ ไปรถไปเรือก็ให้เป็นสมาธิ ลงจากรถก็ให้เป็นสมาธิ ขึ้นจากเรือก็ให้เป็นสมาธิ ขึ้นเครื่องบินและขณะโดยสารอยู่ในเครื่องบินก็ให้เป็นสมาธิ "ตลอดทั้งกลางวัน ตลอดทั้งกลางคืน ก็ให้เป็นสมาธิ" อยู่ดีก็ให้เป็นสมาธิ เจ็บไขได้ปวยก็ให้เป็นสมาธิ

ครั้งสุดท้าย "เวลาจะตายยิ่งให้เป็นสมาธิอย่างยอดเยี่ยม" ถอดถอนอาสวกิเลสออกให้หมดสิ้น ก็ดับเข้าสู่นฤพานเลย เอวํ ก็มีด้วยประการฉะนี้ .. "

"ธรรมเมตตา ฉบับที่ ๖"
หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๐๖    DT014902

วิริยะ12

16 ส.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5368 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย