"เวลาพักผ่อนของจิตใจ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)

 วิริยะ12  

.
 "เวลาพักผ่อนของจิตใจ"

" .. เวลานี้เป็น "เวลาพักผ่อนของจิตใจ" ขอให้เตือนตนอย่างนี้ เวลานี้เป็นเวลาพักผ่อนของจิตใจในขณะนี้ "เบื้องต้นนี้ก็อยากคิด อยากรู้นั้น รู้นี้" เห็นนั่น เห็นนี้ก่อน "คือพยายามตั้งสติ กำหนดลมหายใจเข้า หายใจออก"

อธิษฐานจิตถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ว่า "เป็นที่พึ่งที่ระลึกของตนแล้ว ก็พยายามประกอบจิตนี้ให้หยุดคิด หยุดนึก" ให้กำหนดรู้เฉพาะแต่ลมหายใจเข้า หายใจออกเท่านี้ก่อน เพราะเวลานี้ให้เข้าใจว่าเราพักผ่อนจิตใจ

คำว่าพักผ่อน "คือหยุดคิด หยุดนึกในการงานต่าง ๆ เลย" วางจิตลงให้สบาย สบาย ไม่ต้องกังวลข้างหน้า ข้างหลังอะไรเลย "กำหนดรู้อยู่แต่ปัจจุบันนี้เท่านั้น เอาปัจจุบันนี้เป็นหลักเลย" ชีวิตนี้ก็ให้กำหนดว่ามีอยู่แค่ปัจจุบัน ๆ นี้ เท่านั้นแหละ .. "

"เคล็ดปฏิบัติสมาธิ" (หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
วัดอรัญญบรรพต ต.บ้านหม้อ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย 

http://www.dhammajak.net/board/viewtopic.php?t=17448

5,430


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย