"อย่ากอดขี้ กอดเยี่ยวเอาไว้เฉย ๆ" (หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ)

 วิริยะ12  

.
 "อย่ากอดขี้ กอดเยี่ยวเอาไว้เฉย ๆ"

" .. พวกท่านทั้งหลาย "อย่าได้นั่งเฝ้าร่างกายอยู่เฉย ๆ" มันไม่เกิดปัญญา "ปัญญามันเกิดจากการภาวนา" คือ "การอบรมจิต"

เพื่อจะทำลายกิเลสจริง ๆ จัง ๆ นั้น "จะต้องดำเนินตามหลักขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ทรงสั่งสอนพวกเราเอาไว้" เพื่อให้ดำเนินตาม ไม่มีหลักอันใดจะวิเศษเหมาะสมยิ่งไปกว่า "หลักโอวาทของพระพุทธเจ้าที่สั่งสอนไว้แล้ว"

ไม่ว่าพระ ไม่ว่าฆราวาส ท่านสอนให้รู้บ้างแล้ว ลงมือประพฤติปฏิบัติตามทันทีและ "อุบายวิธีที่พระองค์สอนไว้นั้นล้วนแต่เป็นอุบายวิธี เพื่อที่จะถอดถอนกิเลสให้หลุดหายไปทั้งนั้น" แต่เราไม่ค่อยจะศึกษาสำเหนียกกันเท่านั้นเอง ยกอัตภาพร่างกายของเราขึ้นมาบ้างสิ "อย่ากอดขี้ กอดเยี่ยวเอาไว้เฉย ๆ" .. "

หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ    

5,443


จีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย