"ธรรมทานที่แท้จริง" (สมเด็จพระสังฆราชเจ้า)

 วิริยะ12    21 มี.ค. 2564

.
 "ธรรมทานที่แท้จริง"

" .. การให้ธรรมที่แท้จริง "ย่อมหมายถึงการทำตนเองของทุกคนให้มีธรรม" ให้ธรรมในตนปรากฏแก่คนทั้งหลายโดยอัตโนมัติ "ไม่ต้องมีการแสดงออกเป็นการสั่งสอนด้วยวาจา" หรือเช่น "ด้วยการแสดงธรรมแบบพระธรรมเทศนาของพระ"

การสั่งสอนธรรมหรือให้ธรรม "ด้วยความประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตนเองนั้น" มีความสำคัญเหนือกว่าการแจกหนังสือธรรมเป็นอันมากด้วยซ้ำ "เพราะการประพฤติปฏิบัติธรรมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ" จนธรรมนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายกับใจ "นั่นแหละเป็นการแสดงธรรมให้ปรากฏแก่ผู้รู้ผู้เห็นทั้งหลายทั้งปวง" และจะต้องได้ผลมากกว่าการให้ธรรมที่เป็นข้อเขียนในหน้าหนังสือ .. "

สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร  DT014902

วิริยะ12

21 มี.ค. 2564
 เปิดอ่านหน้านี้  5261 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย