"หัวใจพระศาสนา" (หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม)

 วิริยะ12    21 ธ.ค. 2562

.
 "หัวใจพระศาสนา"

" .. ขอให้นักธรรม นักกรรมฐาน จงเจริญธรรมให้มาก ๆ "ตั้งพุทโธ" ใจของท่านทั้งหลายจะรู้จักพระพุทธเจ้า "ตั้งธัมโม" ใจของท่านทั้งหลาย จะได้บรรลุโลกุตรธรรม "ตั้งสังโฆ" จะได้ตัดสังขาร ตัดอุปาทาน แล้วใจของท่านทั้งหลายจะได้พระอรหันต์

ขอนิมนต์พระคุณเจ้าตั้งพุทโธ "นั่งก็พุทโธ" กินก็กินพระพุทโธ พุทโธคือใจของพระคุณเจ้านั่นแหละ "นั่งก็นั่งพระธรรม" นอนก็นอนพระธรรม พระธรรมคือใจของ พระคุณเจ้าทุกคน "นั่งก็นั่งสังโฆ" สังโฆคือใจของพระคฺณเจ้าทุกองค์ เดินก็เดินอยู่ในพระสังโฆ

นี่แหละคือ "หัวใจพระศาสนา" พระอาจารย์ตื้อ อจลธมฺโม ให้ไว้เป็นประโยชน์ในพระศาสนา สวัสดี "ดีพุทโธ" ให้ดีจริง ๆ "ดีธัมโม" ให้ดีจริง ๆ "ดีสังโฆ" ให้ดีจริง ๆ .. "

"หนังสือบูรพาจารย์"
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
 DT014902

วิริยะ12

21 ธ.ค. 2562
 เปิดอ่านหน้านี้  5106 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย