กรณียเมตตสูตร 9 จบ (แผ่เมตตาแก่เทวดา) ช่วยให้เทวดาคุ้มครอง ปกป้องรักษา (บทสวดและคำแปล)

 DhammathaiTeam  

กรณียเมตตสูตร 9 จบ (แผ่เมตตาแก่เทวดา) ช่วยให้เทวดาคุ้มครอง ปกป้องรักษา (บทสวดและคำแปล)

กรณียเมตตสูตร 9 จบ (แผ่เมตตาแก่เทวดา) ช่วยให้เทวดาคุ้มครอง ปกป้องรักษา (บทสวดและคำแปล)

Dekwat Channel
เผยแพร่เมื่อ 15 มี.ค. 2017
กรณียเมตตสูตร 9 จบ (แผ่เมตตาแก่เทวดา) ช่วยให้เทวดาคุ้มครอง ปกป้องรักษา

ที่มาของบทสวดนี้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฏก

เล่ากันว่าภิกษุจำนวนหนึ่งพากันไปจำพรรษาในป่าแห่งหนึ่ง
เหล่ารุกขเทวดาจึงพากันลงมาอยู่บนพื้นดินเพื่อถวายความเคารพแก่พระสงฆ์
โดยคิดว่าพระคงพักอยู่ไม่กี่วันก็จะไป แต่เมื่อรู้ว่าพระภิกษุจะอยู่ที่ป่านี้ตลอดพรรษา (อาจจะเกิดกลัวโดนยึดครองพื้นที่)
จึงพร้อมใจกันหลอกหลอนภิกษุเหล่านั้นจนอยู่ไม่เป็นสุข
ภิกษุเหล่านั้นจึงตกลงกันกลับไปเฝ้าพระพุทธเจ้า กราบทูลเรื่องราวให้ทรงทราบ พระพุทธองค์จึงประทานบทแผ่เมตตาให้แก่ภิกษุเหล่านั้น
เมื่อเหล่าภิกษุสวดบทแผ่เมตตานั้น บรรดาเทวดาทั้งหลายได้ยิน ก็มีจิตใจอ่อนโยน ไม่หลอกหลอนท่านอีก

ท่านสามารถอยู่ในป่าได้อย่างสงบ ปฏิบัติธรรมจนบรรลุธรรม เป็นพระอรหันต์กันหลายรูป บทแผ่เมตตาที่พระพุทธเจ้าให้ ก็คือกรณียเมตตสูตรนั่นเอง

ที่มา : https://www.youtube.com/watch?v=uKTyBwphwEg

10,962


Ralated Storyจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย