"กรรมเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง" (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

 วิริยะ12    18 ก.พ. 2565

.
 "กรรมเป็นอนิจจัง ไม่เที่ยง"

" .. "เรื่องกรรมเป็นกฎอนิจจัง เป็นของไม่เที่ยง" ถึงจะเสวยกรรม เช่น "เป็นบาปกรรมนี้นานเท่าไร มันก็มีการเปลี่ยนแปลงของมัน" ด้วยความเชื่องช้าตามอำนาจแห่งกรรมหนักเบาต่างกัน

"ถ้าเป็นกรรมเบาก็เปลี่ยนแปลงเร็ว" สิ้นกรรมไปเร็ว "เหมือนคนติดคุกติดตะราง" ติดสองเดือนก็มี สามเดือนก็มี ติดสี่ปีห้าปีก็มี ติดตลอดชีวิตก็มี ประหารชีวิตก็มี มันก็มีอย่างนั้น อันนี้สัตวโลกก็เหมือนกัน

"พวกไปตกนรกก็เหมือนกัน" พวกสองเดือนสามเดือนก็มี พวกสี่ปีห้าปีก็มี แบบเดียวกันนั่นแหละ พวกฟาดสักกี่กัปกี่กัลป์ก็มี "อันนี้ผู้ไปสวรรค์ก็อีกแบบเดียวกันไม่ผิดกันแหละ" มีแง่หนักเบาเสมอกันหมด .. "

หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 
https://luangta.com/thamma/thamma_talk_text.php?ID=518&CatID=2DT014902

วิริยะ12

18 ก.พ. 2565
 เปิดอ่านหน้านี้  4956 

  ความคิดเห็น


RELATED STORIESจีรัง กรุ๊ป    

 ธรรมะไทย